Започела реализација пројекта „Омладинска уметничка мрежа“

Дом Културе Књажевац је дана 19.05.2020. започео са реализацијом пројекта „Омладинска уметничка мрежа“. Пројекат је намењен младим људима који се баве уметношћу у прекограничном региону округа Видин-Зајечар, представницима културних институција, грађанским организација и локалним властима као носиоцима омладинских политика на локалу.


Основни циљ овог пројекта је да створи окружење за развој талента, креативних вештина и интеркултурног дијалога међу младима из прекограничног региона Видин-Зајечар.

Специфични циљеви пројекта „Омладинска уметничка мрежа“су:

1. Повећати знање, вештине и мотивацију за креативан раст 120 младих људи из прекограничног региона кроз вођење креативних кампова.
2. Стварање Омладинске мреже за уметност и животну средину која подржава и подстиче развој креативних способности младих и њиховог личног раста.
3. Подстицати мобилност младих људи из прекограничног региона и размену идеја и добрих пракси.

 

Пројекта ће се реализовати кроз низ активности као што су:

1. Израда методологије за селекцију младих људи - учесника у "Креативним камповима"
2. Спровођење "Креативних кампова" у Белоградчику - 30 младих из Бугарске и 30 младих из Србије учествоваће у три креативна кампа у музици, креативном писању и ликовној уметности.
3. Спровођење "Креативних кампова" у Књажевцу - 30 младих из Бугарске и 30 младих из Србије учествоваће у три креативна кампа у плесу, позоришту и фотографији.
4. Форум прекограничне дискусије "Омладинско предузетништво у области културе и креативне индустрије" у граду Белоградчик.
5. Учешће младих из креативних кампова на "Међународном Фестивалу културе младих Србије у Књажевцу".

Пројектом „Омладинска уметничка мрежа“ је планирано да 120 младих људи из прекограничне регије повећају своје знање, вештине и мотивацију за креативни развој. Биће креирана „Омладинска мрежа за уметничко окружење“ са циљем да подржи и подстакне развој креативних способности младих људи. Планирано је да сами учесници на прекограничном Форуму донесу одлуку да ли ће новокреирана „Омладинска мрежа за уметничко окружење“ бити институционализована као формална или успостављена као неформална мрежа. У оба случаја „Омладинска мрежа за уметничко окружење“ наставиће да постоји и расте у будућности.
Пројектом су партнери такође планирали да обезбеде потребне музичке инструменте и опрему, како би се обезбедиле могућности за будуће заједничке иницијативе.
Кроз реализацију пројекта промовисаће се и мобилност младих из прекограничног региона, размена идеја и добрих пракси, а партнерске организације ће проширити своју сарадњу и повећати капацитете.

Пројекта „Омладинска уметничка мрежа“ реализује Дом Културе Књажевац у партнерству са са Читалиште "Развитие - 1893" из Белоградчика из Бугарске, а кофинансиран је од стране Европске Уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија.

euОвај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија.

 

Ова публикација је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Interreg-IPA Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007. Јединствено одговорно лице за садржај ове публикације је Дом Клутуре Књажевац и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.