ЈН1.1.1/2018 - Јавна набавка добара: електрична енергија

Предмет јавне набавке бр.1.1.1/2018 су добра - електрична енергија.

Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 - електрична енергија.

Конкурсну документацију преузмите овде.

Позив за подношење понуда прeузмите овде.


Одлуку о додели уговора прeузмите овде.

Обавештење о закљученом уговору прeузмите овде.