Преговарачки поступак без објављивања јавног позива: солистички концерт класичне музике у извођењу Анђеле Братић

Предмет јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива је набавка услуге:солистички концерт класичне музике у извођењу Анђеле Братић, дана 14.02.2018.године у Књажевцу.

Ознака из ОРН: 92500000 услуге библиотеке, архива, музеја и друге услуге у области културе.

 

Обавештење о покретању поступка без објављивања јавног позива преузмите овде.

Конкурсну документацију преузмите овде.


Одлуку о додели уговора преузмите овде.

Обавештење о закљученом уговору преузмите овде.