Преговарачки поступак без објављивања јавног позива: извођење представе за децу "Чувари природе чисте"

Предмет јавне набавке бр. 1.2.4/2018 реализација извођења представе за децу „Чувари природе чисте“, у Дому културе „Књажевац“ дана 25.05.2018. године.

Назив из ОРН: услуге библиотеке, архива, музеја и друге услуге у области културе - 92500000.

 

Обавештење о покретању поступка без објављивања јавног позива преузмите овде.

Конкурсну документацију преузмите овде.


Одлуку о додели уговора преузмите овде.

Обавештење о закљученом уговору преузмите овде.