Organizacija događaja za PP2 – Dom kulture Knjaževac, u okviru projekta CB007.2.22.231

„Dom kulture Knjaževac“ namerava da dodeli ugovor o usluzi za „Organizovanje dogadjđaja za PP2 – Dom kulture Knjaževac, u okviru projekta "Omladinska umetniččka mrežća" broj. CB007.2.22.231“ kroz tenderske procedure sa ref. broj CB007.2.22.231 / PP2 / SERVIS 2 u opštini Knjaževac, Republika Srbija, uz finansijsku pomoć Interreg - IPA CBC Bugarska-Srbija programa.
Tenderska dokumentacija je dostupna na adresi http://vvv.ipacbc-bgrs.eu/public-tenders i na web stranici Doma kulture Knjaževac

Invitation to tender
Tenderska dokumentacija

 

 

Naslov ugovora: „Organizacija događaja za PP2 – Dom kulture Knjaževac, u okviru projekta CB007.2.22.231“

Referntni broj publikacije: CB007.2.22.231 / PP2 / SERVICE 2

Rok za podnošenje ponuda je 16.07.2021. u 13:00 sati (po lokalnom vremenu).